Utbildningar

”Lite snack och mycket verkstad” är något som kännetecknar våra effektivitetsutbildningar. Vi vet att det som våra deltagare uppskattar mest är att verkligen göra förändringar som ökar kvaliteten och frigör tid på arbetsplatsen.

  • Som kursdeltagare får du ett märkbart resultat redan efter första kursdagen.
  • Våra utbildningar skräddarsys efter era företagsbehov och i er arbetsmiljö.
  • Vi varvar teori med individuell coaching och uppföljning.
  • Vi erbjuder workshops med fokus på gemensamma arbetsprocesser och effektiva arbetsstrukturer.
  • Som kursdeltagare får du tid att se över vilka ”tids- och energitjuvar” du brottas med dagligen.
  • Vi ger dig beprövade verktyg för att hitta en mer effektiv, målinriktad och balanserad arbetsdag. Våra metoder är hämtade från LEAN som metoden 5S.
  • Utbildningar baseras på fyra viktiga grundstenar: Beslutsfattande – Struktur – Planering & Prioritering – Förbättringar.

Läs mer om våra olika utbildningar för att hitta den kurs som passar dig och dina medarbetare bäst.