Personlig effektivitet

 

Personlig Effektivitet är en tidseffektiv utbildning där du snabbt får lära dig det som är mest relevant för att du på ett smidigt sätt ska kunna omsätta din kunskap till konkreta handlingar. Genom utbildningen får du och din organisation ett enat och målinriktat tankesätt samtidigt som ni tillsammans skapar en effektivare arbetskultur som gynnar er. Alla i er organisation är kulturbärare.

 

APPLICERA ERA NYA KUNSKAPER I ER DAGLIGA VERKSAMHET DIREKT

Under utbildningsdagen kombinerar vi teori och praktiskt arbete med workshops. Det här innebär att ni får en mängd verktyg för att frigöra tid för värdeskapande uppgifter, få kontroll över arbetsdagen, minska stressen och känna att ni blir effektivare. Ni kommer att få applicera era nya kunskaper i er dagliga verksamhet direkt under utbildningsdagen.

 

UTBILDNINGEN PERSONLIG EFFEKTIVITET ANPASSAS UTIFRÅN ERA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL 

Före utbildningen får alla svara på en förstudie så att vi förstår både gruppens och varje persons nuläge. Förstudien är både som en del och uppstart av vår utbildning samt ett sätt för att vi ska förstå gruppens nuläge och på bästa sätt anpassa utbildningen utifrån era behov.   

 

Våra utbildningar i Time Management är alltid företagsanpassade utifrån din organisation och ditt företags behov och önskemål. 

KURS INNEHÅLL

  • Beslutsfattande & gör det NU-beteende –  bli av med dina surdegspaddor
  • Planering & prioritering – frigör mer tid för värdeskapande uppgifter
  • Strukturera för ett smidigare arbetsflöde – använd dina digitala verktyg smartare
  • Meningsfullare möten, effektiv mejlhantering, e-struktur och guidelines
  • Exempel på program och verktyg –  Microsoft Outlook, OneNote, Google G-mail, Keep