Effektivare med Teams

Effektivare med Teams, Time 4U, Utbildningar Time Management

Effektivare med Teams

Vår utbildning Effektivare med Teams är en av våra time management utbildningar. Här får du som deltagare lära dig hur programmet Teams tekniskt fungerar samt hur du kan ta fram guidelines för att ni som team ska kunna ha möten och jobba effektivt tillsammans. Vi kommer att gå igenom hur ni lägger upp en gemensam struktur, sparar information och kommunicerar på ett effektivt sätt.

SAMARBETSVERKTYG HAR STOR BETYDELSE I VÅR VARDAG

Samarbetsverktyg eller collaboration tools är en benämning på verktyg som får allt större betydelse i vår arbetsvardag. Microsoft Teams är det snabbast växande samarbetsverktyget och används  i samarbete med kollegor på samma avdelning samt även på andra avdelningar, ofta inom samma organisation. Programmet Teams går dock att använda utanför den egna organisation för att kommunicera med samarbetspartners. 

Under vår utbildning Effektivare med Teams, som är på en halvdag, går vi igenom följande kursinnehåll:

KURS INNEHÅLL – Effektivare med Teams

  • När, var och hur kommunicerar ni? I vilka kanaler? Mejl, chatt med mera
  • Håll reda på projektets gemensamma uppgifter
  • Se dina personliga uppgifter
  • Spara information på ett strukturerat sätt
  • Håll meningsfulla och energifulla online möten

Vill du lära dig mer om hur du får effektivare och meningsfullare möten kan vi rekommendera vår utbildning Effektivare  möten