Utbildningar i Time Management

Utbildningar i Time Management

Våra utbildningar i Time Management har fokus på planering och prioritering. ”Lite snack och mycket verkstad” är något som kännetecknar våra effektivitetsutbildningar. Detta eftersom vi vet att det som våra deltagare uppskattar mest är att verkligen göra förändringar som ökar kvaliteten och frigör tid på arbetsplatsen.

VI VILL ATT DU SKA FÅ ETT MÄRKBART RESULTAT REDAN EFTER DIN FÖRSTA KURSDAG I VÅRA TIME MANAGEMENT UTBILDNINGAR

 • Vår målsättning är att du som kursdeltagare ska få ett märkbart resultat redan efter din första kursdag
 • Därför är våra utbildningar anpassade efter era företagsbehov och utförs oftast i er egen arbetsmiljö
 • Vi vet att för att få bästa resultat är det viktigt att varva teori med individuell coaching och uppföljning
 • Vi erbjuder workshops med fokus på gemensamma arbetsprocesser och effektiva arbetsstrukturer
 • En viktig del av våra utbildningar är att som kursdeltagare får ta dig tid att se över vilka ”tids- och energitjuvar” du brottas med dagligen på din arbetsplats
 • Vi ger dig beprövade verktyg för att du ska hitta en mer effektiv, målinriktad och balanserad arbetsdag tack vare dessa verktyg och metoder
 • Några av våra metoder är hämtade från LEAN som till exempelvis metoden 5S

VÅRA EFFEKTIVITETSUTBILDNINGAR BASERAS PÅ FYRA VIKTIGA GRUNDSTENAR:

 1. Beslutsfattande
 2. Struktur
 3. Planering & Prioritering
 4. Förbättringar

Du kan läsa mer om våra utbildningar i Time Management på respektive utbildningssida för att hitta den utbildning som passar dig och dina medarbetare bäst.