Effektivt självledarskap

Effektivt självledarskap

Utbildningen Effektivt självledarskap är en exklusiv och individuell utbildning för dig som är ledare, nyckelperson eller med en beslutsfattande roll. Som i alla våra utbildningar i time management får du lära dig att bli mer tidseffektivt, få kontroll över din arbetssituation samt öka kvaliteten på dina arbetsuppgifter.  

FÅ TID ATT JOBBA MER STRATEGISKT OCH LÅNGSIKTIGT​ 

Du kanske är en ledare med höga krav på kvalitet och mycket att uträtta. Eller så är du en nyckelperson i din organisation med arbetshögar som bara växer. Vill du undvika känslan av att ligga efter och hinna med mer än din e-posthantering och alla möten varje dag? Önskar du ibland att du får tid över för att hinna jobba mer strategiskt och långsiktigt i din arbetsroll?

Genom vår utbildning Effektivt självledarskap kommer du att få träna dig  in i ett beteende där du bättre kontrollerar din arbetssituation. Det innebär att du kommer att få mer gjort av det som är viktigt varje dag. Det som tillför värde för dig och din organisation.  Våra deltagare upplever att de frigör tid på i genomsnitt 7 timmar per person och vecka när efter att ha gått vår utbildning.

EN TIDSEFFEKTIV UTBILDNING SOM UTGÅR FRÅN DIG, DINA ÖNSKEMÅL OCH BEHOV

Utbildningen Effektivt självledarskap pågår under fyra individuella utbildningstillfällen à 2 timmar per tillfälle. Innan utbildningsstart går vi igenom dina förväntningar och önskemål. Det innebär att vi tillsammans sätter upp realistiska mål för det du vill uppnå och där målsättningen är en tidseffektiv utbildning som passar dig, dina önskemål och behov

KURS INNEHÅLL – Effektivt självledarskap

  • Strategisk planering, tidsinvestering och prioritering
  • Digital struktur och hantering av e-post verktyg
  • Beslutsfattande och Gör det NU-beteende
  • Uppföljning mål och förväntningar

Om du vill lära dig mer om hur du och din organisation kan bli effektivare tillsammans kan vi rekommendera vår utbildning Effektivare med Teams