Effektiv med Google Mail & Google Calendar

Lär dig planera med Google planerssystem
Utbildning i G-mail, Google kalender, Google Todos och Google Keep

Konkreta verktyg för hur du använder Google planeringsverktyg

Under halvdagsutbildningen ger vi dig konkreta verktyg för hur du kan använda Google planeringsverktyg. Du kommer få lära dig hur du strukturerar dina mejl i Gmail och planerar din tid med hjälp av uppgiftslistan Tasks och Google kalender. Vi kommer bara att visa dig de viktigaste funktionerna som du har användning av för att bli effektiv.

Investera tre timmar av din tid för att få koll och kontroll över din mejlkorg och kalender

Genom utbildningen får du verktyg hur du skapar ett effektivt flöde på dina inkommande uppgifter och sedan omsätter uppgifterna till praktiskt genomförda och planer in tid för allt som skall göras.

I utbildningen lär du dig hur du skapar ett effektivt flöde från inkommande mejl till din att-göra-lista och planerar in tid för att göra dina uppgifter.

Tanken är att du på ett enkelt och snabbt sätt ska hitta din information utifrån den logiska struktur du skapar på ditt digitala arbetsmaterial.

Du lär dig hur du skapar en logisk struktur för ditt digitala arbetsmaterial och snabbt och enkelt hittar information.

Syftet med utbildningen är att du skall få kontroll på allt som skall göras med hjälp av de väl genomtänkta funktionerna som finns i Googles system. Gmail, Google Kalender,  Google Tasks och samla anteckningar i Google Keep.

Kursens innehåll – effektiv med Google planeringssystem

  • Effektivare hantering av Google verktyg
  • Planera och prioritera med Google kalender och Google Tasks
  • Praktisk träning med coaching
  • Skapa en digital struktur
  • Få överblick och skapa ett lugn och minska stressen

 

Fortsättningskurser i Time Management