HealthWatch

HelthWatch mäter hur du mår och ger tips på förändringar

⭐⭐⭐⭐⭐

Leverantörens text

HealthWatch har som mål är att bidra med konkreta och praktiska verktyg för individer, organisationer och företag för att bevara och öka hälsa och livskvalitet samt motverka stressrelaterad ohälsa. Tjänsten består huvudsakligen av tre delar: hälsonyheter, självhjälp och arbetsmiljökartläggningar. Självhjälpsdelen är en vidareutvecklad version av ett vetenskapligt utvärderat system med dokumenterat välgörande effekter på psykologiska och biologiska variabler. Verktyget baserar sig på dagens samlade kunskap och på flera års forskning. Tjänsterna är kostnadsfria för privatpersoner

Jannes omdöme

En riktigt bra app för att minska stress och att få kontroll på stressrelaterad ohälsa. Den utgår från dig själv och består av följande delar. Organisationer kan prenumerera på tjänsten och låta alla i organisationen använda appen och följa hur hela organisationen mår. (Flera organisationer använde denna app under Covid-19 perioden för att mäta väl måendet inom organisationen.

▪ Formulär för att fylla i hur jag just nu mår.

▪ Dagbok där du kan skriva fritext

▪ Statistik över förändringen av hur jag mår (mäta)

▪ Praktiska övningar/råd

▪ Senaste från forskningen

Mycket av den stress vi känner är obefogad.  Med hjälp av denna app kan vi följa hur vi på lång och kort sikt mår. Detta är kopplat till övningar som vi kan ta hjälp av för att ändra de delar som vi upptäcker att vi måste göra något åt.

▪ Du väljer själv hur ofta du vill fylla i formuläret och bedöma hur

▪ Hur du mår?

▪ Hur du sov i natt?

▪ Hur din koncentrationsförmåga ?

▪ Hur stressad du känner dig?

▪ Hur är din energi?

▪ Hur stor kontroll du har över livet?

▪ Hur nöjd är du med ditt sociala liv?

▪ Hur effektiv är du på arbetet?

▪ Hur stor är din arbetsglädje?

▪ Hur hög arbetsbelastning?

▪ Hur är stämningen på arbetet?

Appen är till för att spegla verkligheten och att kunna göra konkreta förändringar där det behövs och kunna se att det ger resultat.

Fungerar med

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *