Minska din stress på jobbet – Balans 24

Minska din stress på jobbet, balans i livet, Balans 24, Time Management utbildning, Time 4U

Minska din stress på jobbet och hitta en balans i livet med Balans 24

Behöver du minska din stress på jobbet och hitta en balans i livet? Då är Balans 24 en utbildning för dig. Med fokus på individens behov av att hitta en bra balans på dygnets alla 24 timmar får du under denna utbildning metoder för att må bra och ha bättre fokus under arbetsdagen. Men du får också lära dig hur du kan ha kvar energi när fritiden tar vid. Under utbildningen kommer du att träna dig till ökad motivation, insikt och effektivitet då syftet är att du ska få en mer kreativ och energifylld vardag.

VI HJÄLPER DIG SKAPA EN BRA OCH SUND BALANS PÅ DYGNETS ALLA 24 TIMMAR

Minska din stress på jobbet – Balans 24 innehåller tre steg där vi lägger stor fokus på att kartlägga nuläget, ge inspiration och fakta samt konkreta verktyg för en bra och sund balans på dygnets alla 24 timmar, med andra ord – arbetet, fritiden och sömnen.

VILL DU HITTA EN MER BALANSERAD TILLVARO MED EFFEKTIVARE ARBETSRUTINER?

Utbildningen bygger på en individuell förstudie, gemensamma seminarietillfällen, individuell coaching samt uppföljning. Under seminarietiden kombinerar vi teori med workshops där både gruppen/företaget och individen får en mängd välbeprövade verktyg för att hitta en mer balanserad tillvaro och effektivare arbetsrutiner. De kunskaper du får kan du sedan applicera i din dagliga verksamhet redan under den första utbildningsdagen både i ditt arbete och privat.

KURS INNEHÅLL – MINSKA DIN STRESS PÅ JOBBET

 • Vad är stress och när blir stress skadligt?
 • Tidsinvestering
 • Gränslöst arbete, utmaningar och möjligheter
 • Vikten av reflektion och återhämtning
 • Skapa bästa förutsättningarna för en bra sömn
 • Lägg märke till dina stressande tankar och stressa mindre
 • Värderingar och beteende, dina egna och företagets
 • Mål och mening
 • Planering och prioritering
 • Kulturen – ”det sitter i väggarna”
 • Beslutsfattande & Gör det NU – beteende
 • Digital struktur