Stålmannen!

StålmannenFör 10 år sen var jag Stålmannen!

Jag jobbade mycket, var en ensamstående pappa som var klasspappa i sonens klass, följde med på sonens alla fritidsintressen, fixade städning, matlagning, tvättning, strykning etc… Allt som gjorde att min son skulle få en bra uppväxt. Samtidigt blev arbetsbördan på jobbet mer och mer intensiv. Att be om hjälp eller att säga nej var inte tänkbart. Att säga nej innebar att vara ohjälpsam och en dålig arbetskollega. Och att be om hjälp var inget alternativ då jag tänkte….”det finns ju ingen som kan göra mitt jobb och dessutom tar det för lång tid att lära upp någon annan”.

​Så för att få tiden att räcka till slutade jag träna, tog med mig jobbet hem och jobbade på kvällar när sonen sov och på helgerna. Mitt sovrum blev belamrat med pärmar, datorer och högar med papper. Allting låg framme så att jag lätt skulle kunna jobba när det blev en tid över från någon av alla andra sysslor.

​Personer som var utbrända var för mig svaga och arbetsskygga människor och inget som kunde drabba mig. Jag var ju Stålmannen och hade jobbat hårt i flera år….Ni förstår ju själva hur det slutade….​

NYA STRATEGIER OCH ATT SÄTTA GRÄNSER

Du kanske känner igen dig i ovanstående berättelse? Det är nämligen ingen ovanlig situation. Dagens teknik gör att vi alltid kan vara tillgängliga och sköta våra jobb från de flesta platser.

Arbetet blir mer gränslöst och de traditionella ramarna när dagen är slut och det är dags att vara ledig har allt mer suddats ut. Vi är rädda för att inte vara attraktiva för arbetsgivaren och därför sätter vi inte stopp och drar upp våra egna gränser.

När arbetet blir mer alltmer gränslöst och de traditionella ramarna i form av fasta arbetstider och en fast arbetsplats luckrats upp krävs nya strategier, där själva förmågan att sätta gränser har blivit en viktig yrkeskompetens. För att lyckas behöver vi bli bättre på att:

  • Skaffa oss tydliga mål
  • Fatta beslut om vad som ska göras och vad som inte ska göras
  • Tidsätta allt som ska göras
  • Delegera och be om hjälp
  • Boka in roliga saker, träning m.m.
  • Skrota orden måste – borde – ska (de skapar bara onödig press)
  • Se till att ge dig själv bra förutsättningar till en god sömn.

Tänk på att saker som du måste göra inte är samma sak som lustfyllda uppgifter. Försök minska på måsten och öka tiden för lustfyllda uppgifter.

Lycka till!​

Jan Winstedt
Time 4U konsult