Checklista för ett effektivare möte

Checklista för ett effektivare möteFÖRE MÖTET

 • Avsätt tid för förberedelser
 • Kräv/skicka ut agenda med tydligt syfte/mål
 • Tacka nej till möten som inte har tydligt mål/syfte
 • Stäng av din telefon innan du går på möte.

UNDER MÖTET

 • Kom i tid
 • Utse en tidhållare, en ordförande, en sekreterare och en observatör
 • Delta aktivt
 • Håll dig till agendan
 • Se till att alla punkter sammanfattas i slutet.

EFTER MÖTET

 • Avsätt tid för dina åtaganden
 • Läs igenom protokoll och agera på punkterna.

Jan Winstedt
Effektivitetskonsult