Effektiva verktyg

OneNote

Smart digital version av ett anteckningsblock.

OneNote är i korta drag en digital version av ett anteckningsblock. Här kan man skriva ned anteckningar, tankar, påminnelser eller annan information.

OneNote har inget traditionellt ”dokumentformat” som andra program, såsom Word, utan informationen sparar i så kallade OneNote filer, och sparar automatiskt medan du skriver. I flera av Microsoft Office versioner ingår OneNote som standard.

Microsoft OneNote Mobile för Android och iPhone från Microsoft Office är ett anteckningsprogram för att genast tillvarata dina idéer och göromål. Skapa anteckningar med text, bilder och punkter.

Skapa och hantera att-göra-listor med kryssrutor. Håll sedan anteckningarna synkroniserade med din centralt lagrade OneNote data.

Vill du lära dig mer om OneNote kan du gå vår utbildning Effektivare OneNote.