Personlig effektivitet

En tidseffektiv utbildning där du snabbt kan lära dig det som är mest relevant för att på ett smidigt sätt omsätta din kunskap till konkreta handlingar. Oavsett hur bra du och din organisation är kan ni alltid bli bättre tillsammans. Med denna utbildning får din organisation ett enat och målinriktat tankesätt och en gemensam effektiv arbetskultur.

Under en seminariedag kombinerar vi teori med workshops med en mängd verktyg för att du ska kunna frigöra tid för värdeskapande uppgifter, få kontroll över din arbetsdag och känna att den blir effektivare. Under utbildningsdagen applicerar du kunskaperna i din dagliga verksamhet. Cirka

2-4 veckor efter seminariet ger vi var och en individuell coaching vid 2 tillfällen för att följa upp hur du tillämpat förändringarna och där du också får träna dina nya verktyg ytterligare.

Före utbildningen får alla svara på en personlig enkät så att vi vet gruppens och individens nuläge. Det här gör vi för att på bästa sätt anpassa utbildningen utifrån era förutsättningar och behov. Våra utbildningar är alltid skräddarsydda utifrån ditt företags behov och önskemål.

KURS INNEHÅLL

  • Beslutsfattande & gör det NU-beteende. Bli av med dina surdegspaddor.
  • Planering & prioritering – frigör mer tid för värdeskapande uppgifter.
  • Strukturera för ett smidigare arbetsflöde. Använd dina digitala verktyg smartare.
  • Meningsfullare möten, effektiv mailhantering, e-struktur och guidelines.