Personlig effektivitet

En tidseffektiv utbildning där du snabbt lär dig det som är mest relevant för att på ett smidigt sätt omsätta din kunskap till konkreta handlingar. Oavsett hur bra du och din organisation är kan ni alltid bli bättre tillsammans. Med denna utbildning får din organisation ett enat och målinriktat tankesätt och en gemensam effektiv arbetskultur.

Under en utbildningsdag kombinerar vi teori, praktiskt arbete med workshops. Under dagen får du en mängd verktyg för att du ska kunna frigöra tid för värdeskapande uppgifter, få kontroll över din arbetsdag, minska stressen och känna att du blir effektivare. Under utbildningsdagen applicerar du kunskaperna i din dagliga verksamhet. 

Före utbildningen får alla svara på en förstudie så att vi vet

gruppens och individens nuläge. Detta för att dels väcka en medvetenhet bland deltagarna samt för att vi ska kunna ta reda på gruppens behov och på bästa sätt anpassa utbildningen.

Alla i organisationen är kulturbärare. Så skapar vi en ännu effektivare kultur som gynnar alla.

Våra utbildningar är alltid skräddarsydda utifrån ditt företags behov och önskemål.

KURS INNEHÅLL

  • Beslutsfattande & gör det NU-beteende. Bli av med dina surdegspaddor.
  • Planering & prioritering – frigör mer tid för värdeskapande uppgifter.
  • Strukturera för ett smidigare arbetsflöde. Använd dina digitala verktyg smartare.
  • Meningsfullare möten, effektiv mailhantering, e-struktur och guidelines.
  • Exempel på program. Microsoft Outlook, OneNote, Google G-mail, Keep