Executive

En exklusiv och individuell utbildning för dig som har en beslutsfattande roll. Den vänder sig till dig som vill öka kvaliteten på dina arbetsuppgifter och vill förändra din arbetssituation.

Är du en ledare med höga krav på kvalitet och mycket att uträtta? Vill du undvika känslan av att ligga efter och hinna med mer än din e-posthantering samt många och långa möten varje dag? Önskar du ibland att du hade tid över för att hinna jobba mer strategiskt och långsiktigt i din roll som ledare?

Vår Executive utbildning tränar dig in i ett beteende där du bättre kontrollerar den egna arbetssituationen, så att du får mer gjort av det som är viktigt varje dag – det som tillför värde. Efter vår utbildning upplever våra deltagare att de frigjort tid på i genomsnitt 7 timmar per person och vecka.

Utbildningen pågår under fyra individuella kurstillfällen à 2 timmar per tillfälle. Innan kursen går vi igenom dina förväntningar och önskemål med utbildningen och sätter tillsammans upp realistiska mål för vad du vill uppnå. Målsättningen är att du får en skräddarsydd utbildning utifrån dina önskemål och behov.

KURS INNEHÅLL

  • Strategisk planering, tidsinvestering & prioritering
  • Digital struktur och e-post verktyg
  • Beslutsfattande och Gör det NU-beteende
  • Uppföljning mål och förväntningar