Utbildningar i Time Management

”Lite snack och mycket verkstad” är något som kännetecknar våra utbildningar i Time Management, som vi också kallar effektivitetsutbildningar. Vi vet att det som våra deltagare uppskattar mest är att verkligen göra förändringar som ökar kvaliteten och frigör tid på arbetsplatsen.

  • Som kursdeltagare får du ett märkbart resultat redan efter första kursdagen.
  • Våra utbildningar skräddarsys efter era företagsbehov och i er arbetsmiljö.
  • Vi varvar teori med individuell coaching och uppföljning.
  • Vi erbjuder workshops med fokus på gemensamma arbetsprocesser och effektiva arbetsstrukturer.
  • Som kursdeltagare får du tid att se över vilka ”tids- och energitjuvar” du brottas med dagligen.
  • Vi ger dig beprövade verktyg för att hitta en mer effektiv, målinriktad och balanserad arbetsdag. Våra metoder är hämtade från LEAN som metoden 5S.
  • Utbildningar baseras på fyra viktiga grundstenar: Beslutsfattande – Struktur – Planering & Prioritering – Förbättringar.

Läs mer om våra olika utbildningar i Time Management för att hitta den kurs som passar dig och dina medarbetare bäst.